Skip to main content

Orgány společnosti

Výbor společnosti

 

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
předseda

Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
místopředseda

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
Fakultní nemocnice Ostrava
vědecký sekretář

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno
pokladník

Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Fakultní nemocnice Ostrava

Doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Revizní komise

 

MUDr. Dagmar Hrůzová
Národní centrum tkání a buněk, Brno

MUDr. Pavel Neckař
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Mgr. Denisa Kozumplíková