Skip to main content

Proč vznikla Česká společnost pro regenerativní medicínu?

Česká společnost pro regenerativní medicínu ČSL JEP vzniká jako reakce na potřebu odborné platformy sdružující fyzické osoby zabývající se různými aspekty nového, progresivně se rozvíjejícího interdisciplinárního oboru regenerativní medicíny.

Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby a jde napříč všemi obory medicíny. Regenerativní medicína využívá orgánů, tkání, buněk a látek z nich odvozených (samotných nebo v kombinaci se syntetickými biokompatibilními nosiči) k opravě a obnově celistvosti orgánů a tkání, k opravě, obnově nebo náhradě funkce orgánů, tkání a buněk, které jsou poškozené v důsledku získaného nebo vrozeného onemocnění, vnějších vlivů (fyzikálních, chemických i biologických) nebo přirozeným procesem stárnutí.

Hlavním posláním společnosti bude shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat poznatky regenerativní medicíny a usnadňovat jejich využití v péči o zdraví, a současně dbát na užívání takových diagnostických, preventivních a léčebných postupů a léčivých přípravků regenerativní medicíny, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

Společnost bude dbát o dodržování etických zásad ve všech oblastech regenerativní medicíny od základního, preklinického a klinického výzkumu až k léčebnému užití produktů a postupů regenerativní medicíny. Naší ambicí rovněž je zastupovat obor regenerativní medicíny při komunikaci se státními orgány, Českou lékařskou komorou a souvisejícími profesními organizacemi, zdravotními pojišťovnami a dalšími odbornými lékařskými společnostmi ČSL JEP.