Skip to main content

V říjnu uplyne 30 let od první úspěšné transplantace pupečníkové krve

Celosvětově byla provedena transplantace pupečníkové krve už více než 30 tis. pacientům Před 30 lety byl do pařížské nemocnice Saint-Louis přijat Matthew Farrow, 5 letý chlapec s vrozeným selháním kostní dřeně – Fanconiho anémií. Po letech výzkumů a příprav bylo vše připraveno k historicky první transplantaci pupečníkové krve. Ještě před porodem, který proběhl v únoru 1988 v USA, Marilyn […]

Celý článek

V České republice byla založena odborná společnost pro regenerativní medicínu

Vznik České společnosti pro regenerativní medicínu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSRM ČLS JEP) byl iniciován jako reakce na potřebu odborné platformy sdružující osoby zabývající se různými aspekty nového a progresivně se rozvíjejícího interdisciplinárního oboru regenerativní medicíny. „Regenerativní medicína není definována orgánovými nebo funkčními systémy, ale způsobem léčby. Jako taková jde napříč většinou medicínských […]

Celý článek

O regenerativní medicíně hovořila MUDr. Dagmar Hrůzová na stanici Leonardo

Jaké jsou prazáklady regenerativní medicíny? Co je to tkáňové bankovnictví? Jak se pracuje s kmenovými buňkami? Jak probíhá příprava kostních a tkáňových štěpů, které poté slouží při operacích ve všech nemocnicích v republice? To vše se dozvíte z rozhovoru s MUDr. Dagmar Hrůzovou, vedoucí lékařkou Národního centra tkání a buněk a členkou revizní komise nově vzniklé České společnosti pro […]

Celý článek

Regenerativní medicína – naděje v „návratu do minulosti“

Jakou konkrétní podobu může mít regenerativní medicína v neurologii? Podaří se jí překonat i staletí zažité dogma, že „jednou poškozená chrupavka je již neopravitelná“ (Hunter, 1743)? Mezinárodní konference o regenerativní medicíně 2014, která se konala 9.–10. dubna v Brně, potvrdila, že tato léčebná strategie na řadě míst přepisuje učebnice. Regenerativní medicína je vnímána jako významný […]

Celý článek