Skip to main content

Členství v ČSRM

Členství v ČSRM je řádné a čestné. Řádným členem se může stát každý lékař nebo jiný pracovník ve zdravotnictví nebo v příbuzném oboru se zájmem o regenerativní medicínu. Členem se může stát rovněž osoba, která se nevěnuje praxi, výuce ani výzkumu v oblasti zdravotnictví a biologie, pokud o členství požádá písemně s odůvodněním žádosti.

Čestné členství se uděluje za mimořádné zásluhy o rozvoj regenerativní medicíny, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní. Návrh na udělení čestného členství může podat výboru ČSRM kterýkoli řádný člen společnosti. Udělení čestného členství ČSRM schvaluje výbor nebo shromáždění členů na doporučení výboru s tím, že navrhovaná osoba musí s návrhem vyslovit předchozí souhlas.

O přijetí za řádného člena ČSRM rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor společnosti.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.

Stáhněte si přihlášku ve formátu DOCX.

Stáhněte si přihlášku ve formátu PDF.